GİZLİLİK POLİTİKASI

13 Aralık 1999 tarihli ve 15 sayılı, Şahsi Bilgilerin Korunması ile ilgili kanun gereği, bu web sayfası aracılığı ile ya da bizlerle iletişime geçtikten sonra vereceğiniz her türlü şahsi bilgilerin tümünün, tarafımıza yapılan çeşitli talepleri karşılayabilmek amacıyla,  Aqualogy Sistemas de Transferencia de Calor, S.A. Şirketi'nin sorumluluğu altında olan bir dosyada toplanacağınızı bilgilerinize sunarız. Şahsınıza ait bu bilgilerin ayrıca, yine taleplerinizi karşılayabilmek amacıyla STC ortaklarından olan diğer şirketlerle paylaşılacağını da bildiririz.

Sizden şahsi bilgiler istenmesindeki amaçlar, çeşitli elektronik kayıt formlarının bulunduğu sayfaların her birinde teker teker belirtilmiştir. Genel anlamda, tarafınızdan paylaşılan şahsi bilgiler, tarafımıza yapılan çeşitli taleplerin karşılanabilmesi için kullanılacaktır.

Şahsi bilgilerinizin gizli tutulması ve bu bilgiler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaması, bilgilerin kaybolmaması, bilgilere yetkili olmayan kişilerin ulaşamaması için gerekli teknik ve organizasyonel önlemlerin alınmış olduğunu bilgilerinize sunarız. Bütün bu önlemler Şahsi Bilgilerin Korunması ile ilgili 9 no'lu Kanun ve 21 Aralık 2007 tarihli, 1720 sayılı, Şahsi Bilgilerin Korunması ile ilgili yasaların kabul edildiği Kraliyet Kanunu'na uygun şekilde alınmıştır.

Elektronik posta adresiniz aracılığı ile Aqualogy Sistemas de Transferencia de Calor, S.A. Şirketi ile kuracağınız iletişimden hemen sonra, bu web sayfasındaki doldurulması gereken formlar ya da bu sayfa üzerinde sizin posta adresinize bağlı link gibi şahsi bilgilerinizin tümünün, Aqualogy Sistemas de Transferencia de Calor, S.A., Şirketi'nin sorumluluğu altında olan dosyalarda toplanacağını kabul etmiş olursunuz. Şirketin adresi ise şöyledir:

Aqualogy Sistemas de Transferencia de Calor, S.A.
Avda. Hermanos Bou, s/n - Apdo. 490
12080 Castellón (España)
Tel. Tel: +34 964 26 11 83
Faks Fax: +34 964 26 01 57
stc@stcsa.es

Söz konusu bu bilgiler, şirketimiz tarafından ve şirketimizin sorumluluğu altında, danışmanlıkla ilgili taleplerinizin karşılanabilmesi için kullanılacaktır. Bunu yaparken de şirketimiz, bu adı geçen dosyalarda toplanan bilgilere ulaşma, düzeltme, silme hakkına sahip olup, gerektiğinde sizlerin yazılı onayını alabilecektir. (13 Aralık 1999 tarihli ve 15 sayılı, Şahsi Bilgilerin Korunması ile ilgili kanun).

GENEL KULLANIM ŞARTLARI

1. Amaç

Bu genel kullanım şartları, bilgilere ulaşım da dahil olmak üzere, Aqualogy Sistemas de Transferencia de Calor, S.A., Şirketi'nin web sayfasında yer alan bilgilerin kullanımını düzenlemektedir. Bu düzenlemeye, aynı sayfa üzerinde sizlerin kullanımı için yer alan içerikler ve hizmetler de dahildir. Bu web sayfasına giriş yapan herkes, kendisini “kullanıcı” olarak niteleyecek ve doğrudan, açık ve gönüllü bir şekilde, yürürlükte olan genel şartları ve olası durumlarda bu genel şartlar çerçevesinde uygulanan özel şartları da kabul etmiş sayılacaktır.

Her durumda STC, her zaman ve önceden haber vermek zorunda olmaksızın, tek taraflı olarak web sayfasının yapısını, tasarımını değiştirme, sayfada yer alan hizmetleri, içerikleri değiştirme ya da kaldırma, web sayfasına giriş ve sayfayı kullanma şartlarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. Web sayfasının kullanımı

Kullanıcı, web sayfasının kullanımının her durumda sadece kendisinin sorumluluğu altında olduğunu bilmekte ve bu durumu açık olarak kabul etmektedir.

Kullanıcı web sayfasını ve içinde yer alan bilgileri, yürürlükte olan kanunlara hiçbir şekilde karşı gelmeden, tüm iyi niyetiyle, genel olarak kabul edilen şekillerde ve kamu düzenine zarar vermeyecek şekilde kullanmayı kabul eder. Söz konusu web sayfasının yasalara aykırı amaçlar için, STC Şirketine ya da herhangi bir üçüncü şahsa zarar verecek şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır. Web sayfasının kullanımında kullanıcı, STC'nin ve/veya üçüncü bir şahsın imajını ve haklarını zedeleyecek, sayfayı kullanılmaz hale getirecek, gereğinden fazla ölçüde kullanacak şekilde davranmamayı kabul eder.

STC doğal olarak virüsleri tespit edecek uygun önlemler alacaktır. Bununla birlikte kullanıcı, internet üzerinde yer alan bilgisayar güvenlik sistemlerinin yüzde yüz oranda güvenilir olmadığını, dolayısıyla da STC'nin, kullanıcıya ait bilişim sistemleri (software ve hardware) üzerinde, kullanıcının elektronik dokümanlarında ve dosyalarında virüs ya da diğer öğelerin yer almadığını garanti edemeyeceğini kabul eder.

3. Üretim ve tasarım tescil hakları

Tüm üretim ve tasarım tescil hakları ve web sayfası üzerine yer alan bütün bilgiler, (görseller, grafik tasarımlar, program kodları, tasarımlar, navigasyon yapısı, veri tabanları ve sayfada yer alan herhangi bir içerikle ilgili diğer tüm veriler) sadece STC'ye aittir.

Bu genel şartlar, hiçbir şekilde web sayfası ya da web sayfasının bir parçası olan öğelerden biri (görseller, grafik tasarımlar, program kodları, tasarımlar, navigasyon yapısı, veri tabanları ve sayfada yer alan diğer herhangi bir içerikle ilgili veriler) üzerinde üretim ve tasarım tescil hakkı sağlamamaktadır. Ayrıca, bu öğelerden herhangi birinin kopyalanması, değiştirilmesi, dağıtımı, kamu ile paylaşılması, başkalarına aktarılması, çıkarılması, başka bir yerde tekrar kullanılması, bu hak sahibinin açık bir şekilde izni olmaması ya da yasalar tarafından buna izin verilmemesi durumunda kullanıcı için kesinlikle yasaktır.

Kullanıcı sadece, kendi bilişim sistemleri içinde (software ve hardware) bu öğeleri şahsi kullanımı için görüntüleme ve bu öğelerin geçici olarak bir kopyasını alma hakkına sahiptir. Bu bilgileri daha sonra üçüncü şahıslarla paylaşması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, hak sahipleri tarafından kendisine yetki verilmedikçe ya da yasalar tarafından izin verilmedikçe, bu bilgileri kısmen ya da tamamen değiştiremez, kopyalayamaz. Bunu ancak STC'nin açık ve yazılı bir şekilde kendisine yetki ve izin vermesi durumunda yapabilir. Gizlilik politikası ile ilgili diğer açıklamalar ise şunlardır:

1)Kullanıcı, web sayfasının içerdiği bilgileri, ticari ya da mesleki (doğrudan ya da başka amaçlar için satış ya da söz konusu bilgilerin herhangi bir şekilde satışa çıkarılması) nitelikte faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla kullanmaya yetkili değildir.

2) Kullanıcı STC'ye ait telif hakkını ve diğer hakları, koruma mekanizmalarını görmemezlikten gelmemeli, bunları ortadan kaldırmaya çalışmamalıdır ve bunlara herhangi bir müdahalede bulunmaya yetkili değildir.

3) Kullanıcı, web sayfasındaki bilgilerin depolandığı veri tabanlarında değişiklik yapmaya, farklı şekilde derlemeye, sırasını değiştirmeye yetkili değildir.

4) Kullanıcı, doğrudan ya da dolaylı olarak web sayfasının korunması için alınmış her türlü önlemlerden herhangi birini faaliyet dışı bırakacak, bunlara zarar verecek bir harekette bulunmamalı ve bu önlemlere saygı göstereceğini baştan kabul etmelidir.

Web sayfasında yer alan tüm bilgiler, telif hakkı adı altında korunmaktadır. Bu web sayfasında yer alan bilgilerin izinsiz kullanılması, bilgilerin diğer şahıslara satılması, STC'nin üretim ve tasarım tescillerine herhangi bir zarar verilmesi durumunda, yasaların öngördüğü yetkili merciler devreye girecektir.

Web sayfasında yer alan markaların (işaretler ve logolar) tek sahibi STC şirketidir ve bu markalar tescilli olup, gerekli kayıtları yapılmıştır ya da yapılma aşamasındadır. Bu belgelerde ya da yine web sayfasında yer alan, diğer ürün, hizmet ya da şirketlere ait isimler ve tanımlar da, ait oldukları kişiler veya resmi sahipleri tarafından tescili yaptırılmış olan ürün ve hizmetlerdir.

4. Garanti kapsamı dışında kalma ve sorumluluk

STC, web sayfasında yer alan bilgilerin kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu değildir. Özellikle de bu web sayfasında yer alan linklerin içerdiği bilgilerden ve bu linklerin bulunduğu durumdan sorumlu değildir. Bu linklere giren kullanıcılar, üçüncü şahısların idaresi altında olan başka web sayfalarına ulaşabilirler. STC bu sayfalarda yer alan bilgilerden ve sayfanın durumundan sorumlu değildir. Bu web sayfasındaki linkler aracılığı ile diğer sayfalara girilmesi, STC'nin, bu sayfaların içeriklerini tavsiye ettiği ya da onayladığı anlamına gelmemektedir.

STC, server merkezinin ya da iletişim ağlarının verdiği hizmette meydana gelebilecek aksamalardan sorumlu değildir. Bunun yanı sıra internet navigatörlerinin uygun olmayan versiyonlarının kötü çalışmasından da sorumlu değildir.

Web sayfasına giriş ve web sayfasında yer alan bilgilerin kullanımı konusundaki tüm sorumluluklar, kesinlikle girişi yapan ve bilgileri kullanan kişilere aittir. STC, web sayfasına yapılan girişten ve sayfanın içerdiği bilgilerin kullanımından doğacak hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. STC ayrıca ortaya çıkabilecek olası güvenlik hatalarından ve kullanıcının şirketin web sayfasındaki hizmetlerden yararlanmak için internet bağlantısı yaparak kullandığı bilgisayardaki virüsler, arama motorlarının hatalı çalışması veya bunların güncel versiyonlarının kullanılmaması sebebiyle kullanıcının bilişim sistemine (hardware ve software), bu sistemde yer alan doküman ya da dosyalarına gelebilecek olası zararlardan sorumlu olmayacaktır.

5. Bağlantılar ve site linkleri

Bir link aracılığı ile kurulacak bağlantıdan, STC şirketi ile bu link aracılığı bağlantı kurulan sayfanın sahibi arasında bir ilişki olduğu sonucu kesinlikle çıkarılamaz. Bu bağlantı ayrıca, STC'nin söz konusu web sayfasındaki içerikleri ve hizmetleri onayladığı anlamına da gelmemektedir.

STC, web sayfasına bağlantı yapılan linklerden birinin ya da tümünün kullanımını, özellikle de kötü amaçlarla kullanıldığını anladığı zaman, yasaklama ya da kısıtlama hakkını saklı tutmaktadır.

Bu bölümde belirtilen tüm şartlara ve açıklamalara uyulmak şartı ile STC'nin web sayfası üzerinde kullanıcılar için arama yapma, bazı bilgilere ulaşma linkleri konulmuştur. Bu linkler aracılığıyla (linkler ya da kullandıkları bilgisayar üzerindeki tuşlar aracılığı ile) kullanıcılar, üçüncü şahısların web sitelerine ve portallerine de (linkleri verilmiş web sayfaları aracılığı ile) ulaşabileceklerdir.

STC ne kendisi, ne de üçüncü şahıslar aracılığı ile linklerde yer alan bilgilerin, içeriklerin ve hizmetlerin satışını yapmamakta, hiçbir şekilde bu bilgi, içerik ve hizmetleri onayladığını bildirmemektedir. Linklere giriş yapan kullanıcılar bütün sorumlulukları üstlenmiş kabul edilecektir.

6. Uygulanacak kanunlar ve yetkili merciler

Bu genel kullanım şartları, İspanyol kanunları tarafından düzenlenmiştir.

STC ve kullanıcı, tüm bu şartlarla ilgili olan tüm davaların, söz konusu web sayfasının kullanımından, içerikler, sayfada verildiği belirtilen hizmetlerden faydalanma konusunda doğabilecek tüm anlaşmazlıkların çözümünden Castellon Bölgesi Mahkemelerinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Aqualogy Sistemas de Transferencia de Calor, S.A. (España), 2011. Kısmen ya da tamamen kopyalanması yasaktır. Tüm hakları saklı tutulmaktadır.

 
 
Aqualogy Sistemas de Transferencia de Calor, S.A.
 • THERMAL SLUDGE DRYING, AN ENVIRONMENTAL CHALLENGE

  The installation of thermal drying tunnels and machinery to dehydrate residual sludge allows it to be used, helping with its disposal, as the energy production associated with the drying process compensates the investment in these installations, in addition to providing a system to manage this waste and its quality control to guarantee the health and safety of the environment.
  It is the most effective solution to treat sludge and recover its energy potential.

  Studies on the recovery of the dehydrated biomass that results from the drying process have concluded that it is the best system to minimise energy consumption and environmental impacts.

  The future will be the recovery of this residual energy generated by the production of residual sludge.

   
 • RECYCLING: AN ECOLOGICAL FUTURE FOR RESIDUAL SLUDGE

  The thermal sludge drying process is the result of this need to reuse the biosolids generated at wastewater treatment plants. The organic matter of dehydrated sludge produces a biogas that can be used to generate enough energy to cover the operational needs of the wastewater treatment plant, making the system energy and cost efficient.
  The development, manufacture and installation of the machinery necessary for the drying treatment help the recycling of the sludge and could resolve a number of urgent economic and environmental problems:

  - The saturation of landfills.

  - The reduction of transport costs, etc.

  - The reduction of the consumption of natural resources.
   
 • TECHNOLOGY AT THE SERVICE OF THE ENVIRONMENT

  To transform residual sludge from wastewater treatment plants, urban waste and industrial waste, an efficient system has been created to recover residual heat and convert it into energy to power the plants: thermal sludge drying.

  Technological solutions in which research and development have created a new product: dehydrated sludge,
  Our objective is to develop the necessary technology using heat pumps for the process to dry this waste and to provide the best sludge treatment system, optimising profits and costs and ensuring quality control and preventive measures so that the thermal drying of biosolids and urban waste is a process that guarantees reuse and helps to maintain the quality of the environment.
   
 • THE DESTINATION OF RESIDUAL SLUDGE: RECYCLING
  The treatment of sludge generated in wastewater treatment plants by low-temperature thermal drying is the result of research and the need to find viable solutions to the lack of  energy resources and the current high levels of environmental pollution.
   
 • SPECTACULAR ADVANCES IN BIOENERGY AND BIOFUELS
  Our company and our partners are working to achieve energy efficiency for the future. 

  The aim is to provide more intelligent and greener energy by means of research and development and innovation.
  The debate on how to achieve the sustainable development of renewable energy is under way.

  Fostering its study and consumption and improving the various technologies and production systems will be the future of new energy sources.
   
 • THERMAL SLUDGE DRYING, AN ENVIRONMENTAL CHALLENGE
  The production of sludge from wastewater treatment plants and its disposal represent a real problem for the environment.

  Industrial and urban waste generation is on the rise and it is becoming increasingly necessary to find a suitable disposal solution.
  The method most used is dumping in landfills, but this is not the most suitable or sustainable method in terms of costs and protection of the environment.

  Research initiatives have resulted in the development of technological solutions that enable this waste to be treated and used in beneficial ways. One of these systems is thermal sludge drying, which consists of the application of heat to evaporate the high content of water in these biosolids.
   
 • SPECTACULAR ADVANCES IN BIOENERGY AND BIOFUELS

  We are already on the road towards bioenergy and biofuel technologies. Innovation and R&D projects are the future of these technologies, a future that is already here.

  Technological advances have enabled the development in recent years of more efficient processes to transform residual biomass, solid urban waste and wastewater treatment plant sludge into the gold of the future.
  Residual products which had to be disposed of and had negative costs are now becoming significant economic savings as they in turn generate energy.

  Biomass to produce electricity or heating and high-quality biofuels from dehydrated sludge and biodiesel are now the main sources of renewable energy, considered to be the best solution to reduce greenhouse gas emissions and the pollution of the environment.
   
 • THE DESTINATION OF RESIDUAL SLUDGE: RECYCLING

  The impact the poor use of technology has had on the environment and on the excessive use of natural resources has led us to try to solve, at least to a small extent, the problems that have been caused.

  New thermal sludge drying lines have managed to generate new expectations for the recovery and recycling of dry biosolids.
  This process produces new energy sources, electricity and sustainable heat, and reduces its volume, reducing transport and storage costs, achieving a product that is highly sanitised with great subsequent potential for use.

  Accordingly, investment in installations for this purpose represents a saving, as its mission is to recover the greatest amount of energy from the waste while achieving maximum protection of the environment.
   
 • RECYCLING: AN ECOLOGICAL FUTURE FOR RESIDUAL SLUDGE
  Technological improvements and innovation in wastewater treatments have resulted in an increase in the amount of residual sludge that remains after the water recycling.

  ¿Qué hacer con estos residuos?
  There was a need to produce practical and innovative recovery alternatives with a special emphasis on environmental safety.

  Accordingly, our main concern is to improve the systems that are used for the treatment of this sludge, regardless of its final destination. Our objective is to make this product profitable and recoverable in terms of agricultural use or energy production.
   
 • RESIDUAL SLUDGE TREATMENT
  Technological innovation is a strong force in new recycling systems and in the recovery of solid and liquid waste.

  One of the most urgent environmental problems is the disposal of residual sludge from wastewater treatment plants.
  Growing societal concerns about environmental protection, reducing energy consumption and looking after and preserving sources of raw material demand the reduction and disposal of waste in a safe and sustainable manner.

  It is, therefore, of vital importance to develop clean technologies that ensure the reuse and recycling of waste that otherwise would contaminate the environment.
   
 • THE DESTINATION OF RESIDUAL SLUDGE: RECYCLING

  There are currently numerous studies and projects of great interest on the treatment and energy recovery of the dehydrated sludge produced at wastewater treatment plants:

  - When reconverted into a neutral material it can be used to produce cement and asphalt and can be used in the manufacture of ceramics and bricks.

  - Its transformation into mineral wool.
  - Its use as an alternative fuel alternative fuel, recovering its residual energy and creating new sources of energy.

  - Or its reuse in agriculture as compost and fertiliser, the use of which is regulated and controlled by the European Union to prevent high concentrations of certain substances and heavy metals and possible harmful effects to water, soil, plant life, animals and human health.
   
Aqualogy Sistemas de Transferencia de Calor, S.A.